Pravidlá akcie - darček zadarmo k výrobkom Hoover

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Hoover, získať darček k nákupu zdarma (ďalej len „akcia – darček zdarma“) a to za nižšie uvedených podmienok:

 1. Zákazník zakúpi vybraný spotrebič Hoover z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia - darček zdarma vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u distribučných partnerov Spoločnosti.
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
  Multifunkčný tyčový vysávač ZADARMO pri kúpe setu práčka + sušička - akcia platí do 31.12.2022 (vrátane) alebo do vypredania zásob,
  Tablety do umývačky na 1 rok ZADARMO - akcia platí do 31.12.2022 (vrátane) alebo do vypredania zásob,
  Plech ako darček ZADARMO - akcia platí do 31.8.2022 (vrátane) alebo do vypredania zásob.
 3. Zákazník sa riadne registruje na webe www.bonushoover.sk.
 4. Zákazník zašle podľa inštrukcií uverejnených na uvedených webových stránkach scan účtenky obdržanej pri zakúpení spotrebiča.
 5. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa § 48 Zákona 40/1964 Zb.

Ďalšie podmienky a informácie k akcii – darček zadarmo:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na darček zaniká.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o riadne vykonanej registrácii zákazníka odmietnuť zaslanie darčeka.
 5. Účtenka sa prikladá priamo do formulára pri registrácii, prípadne musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa nákupu.
 6. Pre účely akcie – darček zdarma bude Spoločnosť akceptovať len také bločky, ktoré budú spĺňať náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti bločku zaslanie darčeka odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť . Registrácia určitého spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo akciu darček zdarma úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia spotrebiča vykonaná pred zrušením akcie zostáva v platnosti. Na zaslanie darčeka nie je právny nárok.
 10. Akcia Multifunkčný tyčový vysávač ZADARMO sa vzťahuje iba na nákup setu práčky a sušičky Hoover. Oba spotrebiče musia byť uvedené na jednej účtenke. Po úspešnej registrácii obdrží zákazník ako darček tyčový vysávač radu H-FREE 300 - HF322AFP (kód: 39400957) v hodnote 219 € (odporúčaná cena).
 11. Akcia Tablety k umývačkám na rok umývania zdarma sa vzťahuje iba na vybrané modely. Úspešnou registráciou získate 4 balenia tabliet značky Care + Protect, ktoré pokryjú spotrebu tabliet na rok, pri spustení umývačky 2x-3x týždenne. Balenie obsahuje 4 balenia tabliet po 30 ks, na vyskúšanie prikladáme tiež vzorky troch vôní koncentrovaného parfumu do práčky 100% čistá esencia, ktorý je vhodný pre všetky druhy tkanín a 3v1 odstraňovač vodného kameňa, odmasťovač a čistič pre umývačky riadu a práčky.
 12. Akcia Plech ako darček k rúram Hoover sa vzťahuje len na vybrané modely rúr, ktorých zoznam nájdete tu.
 13. Akcia Darček zadarmo je poskytovaná len na spotrebiče značky Hoover dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude darček uvedený na webe www.bonushoover.sk a zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii a to najneskôr do 90 dní od riadne uskutočnenej registrácie. K požiadavkám zákazníka na obdržanie iného darčeka sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email uvedený v registrácii zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ zákazník takéto potvrdenie neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a odporúčame registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciách nedodania darčeka.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.