Pravidlá akcie – darček zadarmo k výrobkom Hoover

Spoločnost HOOVERHoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Hoover, získať darček k nákupu zdarma (ďalej len „akcia – darček zdarma“) a to za nižšie uvedených podmienok:

 1. Zákazník zakúpi vybraný spotrebič Hoover z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia – darček zdarma vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u distribučných partnerov Spoločnosti.
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:

Hoover mikrovlnná rúra ZADARMO pri kúpe setu vstavaná rúra + varná doska – akcia platí do 01.04.2024 (vrátane) alebo do vypredania zásob, a to na nákup v sieti Datart a na internetových stránkach www.datart.sk (ELEKTROSPED, a.s.),

Hoover čistička ZADARMO na nákup vysávačov rady HFX - akcia platí do 30.06.2024 (vrátane) alebo do vypredania zásob.

 1. Zákazník sa riadne registruje na webe www.bonushoover.sk.
 2. Zákazník zašle podľa inštrukcií uverejnených na uvedených webových stránkach scan účtenky obdržanej pri zakúpení spotrebiča.
 3. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa § 48 Zákona 40/1964 Zb.

Ďalšie podmienky a informácie k akcii – darček zadarmo:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na darček zaniká.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o riadne vykonanej registrácii zákazníka odmietnuť zaslanie darčeka.
 5. Účtenka sa prikladá priamo do formulára pri registrácii, prípadne musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa nákupu.
 6. Pre účely akcie – darček zdarma bude Spoločnosť akceptovať len také bločky, ktoré budú spĺňať náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti bločku zaslanie darče.ka odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia určitého spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo akciu darček zdarma úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia spotrebiča vykonaná pred zrušením akcie zostáva v platnosti. Na zaslanie darčeka nie je právny nárok.
 10. Akcia Hoover mikrovlnná rúra ZADARMO sa vzťahuje iba na nákup setu vstavané rúry a varné dosky Hoover, a to v sieti Datart a na internetových stránkach www.datart.sk (ELEKTROSPED, a.s.). Oba spotrebiče musia byť uvedené na jednej účtenke. Po úspešnej registrácii obdrží zákazník ako darček mikrovlnnú rúru Hoover HMC25STB (kód: 38000315) v hodnote 211 € (odporúčaná cena) alebo mikrovlnnú rúru Hoover H5MG25STB (kód: 38000938) v hodnote 192 € podľa vlastného výberu pri registrácii alebo podľa skladovej dostupnosti. Akcia sa vzťahuje len na vybrané modely, ktorých zoznam nájdete tu.
 11. Akcia čistička ZADARMO sa vzťahuje na nákup vysávačov rady HFX. Po úspešnej registrácii obdrží zákazník ako darček čističku vzduchu HHP50CA011 (kód: 38290207). Akcia sa vzťahuje na vybrané modely Hoover, zoznam modelov nájdete tu

Akcia Darček zadarmo je poskytovaná len na spotrebiče značky HOOVER dovážané a zakúpené spoločnosťou HOOVERHOOVER ČR s.r.o.
Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
K24 - https://www.k24.cz
Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude darček uvedený na webe  www.bonushoover.sk zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii a to najneskôr do 90 dní od riadne uskutočnenej registrácie. K požiadavkám zákazníka na obdržanie iného darčeka sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email uvedený v registrácii zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ zákazník takéto potvrdenie neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a odporúčame registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciách nedodania darčeka.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Pravidlá Akcie „Cashback“ pri zakúpení výrobkov HOOVER

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí si zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky HOOVER, následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote 40,- € (táto akcia Spoločnosti ďalej len ako „Akcia Cashback“, samostatné peňažné plnenie poskytované v rámci Akcie Cashback ďalej len ako „Plnenie Cashback“), a to za dole uvedených podmienok:

 1. Zákazník u distribučných partnerov Spoločnosti zakúpi vybraný spotrebič značky HOOVER z ponuky spotrebičov, na ktoré sa Akcia Cashback vztahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu).
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:

Cashback 40 € - najneskôr do 30.06.2024 (vrátane)

 1. Zákazník sa po uskutočnení nákupu riadne zaregistruje prostredníctvom registračného formulára dostupného na webových stránkách www.bonushoover.sk.
 2. Zákazník podľa inštrukcií uverejnených na vyššie uvedených webových stránkách zašle kópiu (scan) pokladničného dokladu, ktorý obdržal spolu so zakúpeným spotrebičom.
 3. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kupnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 Zákona 40/1964 Z.z. .

Ďalšie podmienky a informácie k akcii Cashback:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len zákúpenie nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na vyššie uvedených webových stránkach. Registračný formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa zakúpenia spotrebiča. Upozorňujeme, že ak po registrácii neobdržíte do Vašej e-mailovej schránky potvrdenie o registrácii, registrácia nebola riadne vykonaná, a teda je neplatná.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na plnenie Cashback zaniká.
 4. Spoločnosť si v prípade pochybností o úplnosti a správnosti registrácie zákazníka, vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie plnenia Cashback.
 5. Kópia (scan) pokladničného dokladu musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.
 6. Pre účely Akcie Cashback bude Spoločnosť akceptovať kópiu len takých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti pokladničného dokladu poskytnuté plnenie Cashback odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo v priebehu Akcie Cashback akýkoľvek spotrebič dodatočne z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo akciu Cashback úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred zrušením Akcie Cashback zostáva v platnosti.
 10. Akcia Cashback 40 € sa vzťahuje na vybrané modely, ktoré nájdete na záložke Vybrané modely.
 11. Bonus formou Cashback je našim zákazníkom vyplácaný iba formou prevodu na účet.
 12. Akcia Cashback k výrobkom je poskytovaná len na spotrebiče značky HOOVER dovážané a zakúpené spoločnosťou Candy Hoover ČR s.r.o.
  Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude zákazníkovi poskytnuté Plnenie Cashback na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 30 dní od riadne vykonanej registrácie. K požadavkám zákazníka na obdržanie inej čiastky alebo poskytnutie plnenia iným než uvedeným spôsobom sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov nás kontaktujte elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email zákazníka uvedený v registračnom formulári zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ uvedené potvrdenie zákazník neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a odporučujeme registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciách súvisiacich s plnením Cashback.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kontaktné údaje spolupracujúci agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Candy Hoover ČR, s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 67277 (ďalej len "Candy Hoover" alebo "Spoločnosť" alebo "my" alebo "nás" alebo " Prevádzkovateľ") Vás informuje, že Vaše osobné údaje, ktoré získa pri Vašej účasti v programu cashback alebo darček k nákupu budú spracované v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

V súvislosti s metódami používanými pri správe a spracovaní Vašich osobných údajov poskytujeme nasledujúce informácie podľa článku 13 nariadenia EÚ č. 679/2016 a článku 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

 1. Typy zozbieraných údajov

Údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

Keď sa zúčastníte akcie cash back, zhromažďujú sa tieto údaje:

 • osobné údaje a bankové účty;
 • kontaktné údaje;
 • informácie o nákupe;
 • údaje o zariadení.

 

Keď sa zúčastníte akcie darček k nákupu, zhromažďujú sa tieto údaje:

 • osobné údaje;
 • kontaktné údaje;
 • informácie o nákupe;
 • údaje o zariadení.

 

 1. Účely a právny základ spracovateľských operácií

Údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Candy Hoover, sa spracúvajú za účelom:

 1. Aby ste sa mohli zúčastniť na programu cashback alebo darček k nákupu. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je stanovený v okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je potrebné pre splnenie žiadosti dotknutej osoby;
 2. Splnenie zákonných povinností alebo požiadaviek zo strany súdnych orgánov. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t.j. spracúvanie je potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 3. Na vymáhanie a obhajobu práv spoločnosti Candy Hoover, a to aj v rámci vymáhania pohľadávok a postúpenia pohľadávok oprávneným spoločnostiam, a to aj prostredníctvom tretích strán, a na predchádzanie podvodom a boj proti nim. Právny základ, ktorý oprávňuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t.j. spracúvanie je potrebné pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku;
 4. S Vaším súhlasom zasielať obchodné a propagačné oznámenia automatizovanými prostriedkami, ako sú e-mail a SMS, ako aj prostredníctvom telefonických hovorov uskutočnených operátorom pre produkty spoločnosti Candy Hoover, zasielať Vám pozvánky na prieskumy trhu a prieskumy na zistenie miery spokojnosti zákazníkov s produktmi a poskytnutou pomocou, pozývať Vás na aktivity a podujatia organizované spoločnosťou Candy Hoover. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je stanovený v okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby;
 5. Prenášať osobné údaje dotknutých osôb v rámci podnikateľskej skupiny, ktorej je Prevádzkovateľ súčasťou, a to pre administratívne účely a za účelom spracovania aj na marketingové účely. Právny základ, ktorý oprávňuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa.

 

 1. Obdobie uchovávania údajov

Osobné údaje zhromaždené a spracúvané na účely uvedené v bodoch 2 a), 2 b), 2 c) a e) sa uchovávajú počas obdobia, ktoré sa rovná trvaniu zmluvy stanovenej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo spoločnosťou/subjektom, ku ktorému táto osoba patrí, a počas 10 rokov po jej ukončení.

Osobné údaje zhromaždené a spracované na účely uvedené v bode 2 písm. d) sa uchovávajú maximálne 24 mesiacov od posledného kontaktu s Vami, ktorým sa okrem iného rozumie používanie produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou Candy Hoover alebo otvorenie informačného bulletinu.

 

 1. Metódy spracovania

Všetky zhromaždené osobné údaje sa spracúvajú, uchovávajú a analyzujú pomocou elektronických nástrojov a uchovávajú sa v elektronickej aj papierovej podobe, usporiadané v databázach a na iných vhodných druhoch médií.

Zavádzajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate, nezákonnému alebo nekalému použitiu údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Candy Hoover, nezahŕňa žiadne automatizované rozhodovanie.

 

 1. Poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytnutie zadaných údajov je potrebné na to, aby ste sa mohli zúčastniť na programu cashback alebo darček k nákupu, a preto je povinné na účely uvedené v bodoch 2 a), 2 b) a 2 c) oznámenia o ochrane osobných údajov. Poskytnutie údajov na marketingové účely nie je povinné. Poskytnutie údajov na takýto účel môžete odmietnuť bez akejkoľvek ujmy.

 

 1. Strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli zhromaždené, nebudú zverejnené bez predchádzajúceho uváženia, ale môžu byť poskytnuté tým stranám, ktoré majú právo na prístup k Vašim osobným údajom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zákonných a sekundárnych predpisov a/alebo predpisov EÚ, a vlastným zamestnancom Prevádzkovateľa, ako aj spoločnostiam, združeniam alebo odborným firmám, ktoré poskytujú služby a operácie v mene Prevádzkovateľa a pôsobia ako sprostredkovatelia údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zákonných povinností, a na všetky ostatné organizačné a/alebo administratívne požiadavky, ktoré sú potrebné na poskytovanie požadovaných služieb.

Názvy ďalších strán, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté a ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, sú uvedené v aktuálnom zozname, ktorý si môžete vyžiadať od spoločnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bode 9).

 

 1. Medzinárodné transfery

Spoločnosť Candy Hoover neprenáša Vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto stránky a nástrojov na nej obsiahnutých do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám.

 

 1. Vaše práva ako subjektu údajov

V súvislosti s vyššie uvedenými spracovateľskými operáciami vykonávanými s Vašimi osobnými údajmi máte právo kedykoľvek uplatniť práva stanovené nariadením EÚ č. 679/2016 (GDPR), vrátane napríklad práva byť informovaný o:

 • pôvode akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • účeloch a metódach spracovateľských operácií;
 • použitej metodiky v prípade spracovateľských operácií vykonávaných pomocou elektronických nástrojov;
 • identifikáciu prevádzkovateľa údajov, sprostredkovateľov údajov a určeného zástupcu.

Ako subjekt údajov máte právo získať:

 • prístup k údajom a ich aktualizáciu, opravu alebo (ak je to vo Vašom záujme) doplnenie;
 • vymazanie, transformáciu do anonymnej podoby alebo zablokovanie prístupu k akýmkoľvek údajom spracúvaným v rozpore so zákonom;
 • obmedzenie spracúvania tých údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo požiadať, aby Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľa údajov obmedzili účely a/alebo metódy, na ktoré sa Vaše údaje spracúvajú.

Môžete tiež požiadať o kópiu svojich údajov v štandardnom formáte (tzv. právo na prenosnosť údajov).

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek a bezplatne vzniesť námietku, a to úplne alebo čiastočne:

- z oprávnených dôvodov proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to aj v prípade, že spracovateľské operácie sú stále relevantné pre účel, na ktorý boli údaje zhromaždené;

- spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávanému podľa článku 6 ods. 1 GDPR, písm. e. ("spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi") alebo písm. f. ("spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany") vrátane profilovania na základe týchto ustanovení;

- na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely zasielania reklamných alebo priamych predajných materiálov alebo na realizáciu prieskumu trhu alebo obchodných oznámení (priamy marketing) vrátane všetkých príslušných profilovacích operácií.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovateľskými operáciami, ak je tento súhlas založený na okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) (keď "dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov") nariadenia EÚ č. 679/2016, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete zaslať na adresu:

E-mail: recepce@haier-europe.com

Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha

Ak sa domnievate, že spracovateľské operácie boli vykonané v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte, v ktorom máte obvyklý pobyt alebo pracujete, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

Slovenský dozorný orgán je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobu skupiny Haier Europe môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com alebo poštou na adrese:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Taliansko

f.a.o. Data Protection Officer.

 

 1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov, t. j. stranou, ktorá rozhoduje o spôsoboch a účeloch spracovania, je právnická osoba Candy Hoover ČR, s.r.o. so sídlom na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com.